بیژن صیفوری؛ با مَستِرکلاسِ فتو گرافیک‌آرت در اصفهان

بیژن صیفوری، هنرمند معاصر ایرانی، مسترکلاس فتو/گرافیک‌آرت را در اصفهان برگزار می‌کند.

او با نمایش و ارایه‌ی سه پروژه و کتابِ “نئوستالژیا”، “کاستی همگانی” و “نیمِ دیگر”، دستاوردهای هنری سالیان اخیر خود را در رشته‌های عکاسی و گرافیک‌آرت، به دانشجویان و علاقه‌مندان ارایه می‌دهد.

1462795968CaeYe

ادامه مطلب